مواجهه با چالش تغییرات مخرب

در اولین اِسپات، مقاله‌ی Meeting the Challenge of Disruptive Change یا مواجهه با چالش تغییرات مخرب را برای شما تعریف میکنیم. این مقاله نوشته‌ی Clayton Christensen و Michael Overdorf است و در سال ۲۰۰۰ چاپ و منتشر شده.

در ابتدای این اِسپات، اول توضیح میدهیم که چرا بسیاری از مدیران در مواجهه با تغییرات عملکرد ضعیفی دارند و خوب عمل نمیکنند، بعد از آن framework و چارچوب پیشنهادی این مقاله را به شما معرفی میکنیم.

طبق تحقیقاتی که توسط نویسندگان این مقاله صورت گرفته، منابع، فرآیندها و ارزشها سه عامل اصلی هستند که بر آنچه یک سازمان می تواند یا نمی تواند انجام بدهد، اثر میگذارند. به همین جهت بخش زیادی از این اِسپات در خصوص تعریف این سه عامل و بررسی مسائلی است که مشخص میکنند توانایی‌های اصلی شرکتها در کجاها قرار دارند و چطور این قابلیتها تغییر و تکامل پیدا میکنند.

در همین راستا و مطابق با framwork ارائه شده نگاهی خواهیم داشت به دوراهی که شرکت Digital Equipment Corporation با آن مواجهه شد و در نهایت سبب شد تا این شرکت سقوط کند.

در ادامه بررسی خواهیم کرد که نوآوری پایدار و نوآوری مخرب چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و سعی میکنیم به این سوال که ”چرا شرکتهای پیشتاز هیچوقت نوآوریهای مخرب ایجاد نمیکن؟ “ پاسخ بدهیم.

بعد از اینکه توانایی ها را شناسایی کردیم و با نوآوری های مخرب آشنا شدیم، به بررسی سه روشی می پردازیم که در این مقاله مطرح شدن، این سه روش که عناوین آنها جلوتر ذکر شده است، به ما کمک می‌کنند تا توانایی‌های لازم برای مقابله با تغییرات را در سازمان خود به وجود آوریم.

در پایان هم بررسی میکنیم که چطور مناسبترین تیم را برای سازمان و متناسب با شرایط موجود انتخاب کنیم.