رقابت در تجزیه و تحلیل

در دومین اِسپات، مقاله‌ی Competing on Analytics یا ”رقابت در تجزیه و تحلیل“ را برای شما بازگو میکنیم. این مقاله نوشته‌ی Thomas H. Davenport است و در سال ۲۰۰۶ چاپ و منتشر شده. 

در این مقاله ابتدا بررسی میکنیم که چرا سازمانها بر اساس تجزیه و تحلیلها با همدیگر رقابت میکنند، بعد از آن، سراغ آناتومی رقبای تحلیلگر میرویم تا سه ویژگی اصلی و مشترک بین آنها را بررسی کنیم، این ویژگی ها عبارتند از:

ویژگی اول: استفاده از مدل سازی و بهینه سازی

ویژگی دوم: داشتن رویکرد سازمانی

ویژگی سوم: حامی بودن مدیران اجرایی

بعد از آشنا شدن با این ویژگی‌ها، نوبت بررسی منابعی میرسد که موجب قدرتمند شدن رقبای تحلیلگر می شوند.

در واقع خیلی مهم است که بدونیم، رقبای تحلیلگر بر روی چه چیزهایی تمرکز میکنن،‌ چطوری فرهنگ مناسب را در سازمانشون به وجود می آورند، چه روشی برای استخدام افراد مناسب دارند و از چه تکنولوژی هایی برای حل کردن مشکلاتشون استفاده میکنند. 

همه‌ی ما میدانیم که این مسیر، مسیر طولانی  است، اما اگر به دنبال راهی هستید تا نسبت به دیگر رقبا تمایزی ایجاد کنید، باید به یک رقیب تحلیلگر تبدیل بشوید.