مبانی مدیریت

 

در این مجموعه از فایلهای صوتی به بررسی دَه مقاله‌ی مدیریتی پرداخته‌ایم که توسط ”Harvard Business Review“ منتشر شده‌اند و خواندن  آنها به تمامی مدیران توصیه می‌شود، حتی کسانی که تا الان مطالعه جدی در زمینه‌ی مدیریت نداشته‌اند.

رقابت در تجزیه و تحلیل

در دومین اِسپات، مقاله‌ی Competing on Analytics یا ”رقابت در تجزیه و تحلیل“ را برای شما بازگو میکنیم. این مقاله نوشته‌ی Thomas H. Davenport است و در سال ۲۰۰۶ چاپ و منتشر شده.  در این مقاله ابتدا بررسی میکنیم که چرا سازمانها بر اساس با همدیگر رقابت میکنند، بعد از آن، سراغ میرویم تا سه…

Read More

مواجهه با چالش تغییرات مخرب

در اولین اِسپات، مقاله‌ی Meeting the Challenge of Disruptive Change یا مواجهه با چالش تغییرات مخرب را برای شما تعریف میکنیم. این مقاله نوشته‌ی Clayton Christensen و Michael Overdorf است و در سال ۲۰۰۰ چاپ و منتشر شده. در ابتدای این اِسپات، اول توضیح میدهیم که چرا بسیاری از مدیران در عملکرد ضعیفی دارند و خوب عمل نمیکنند،…

Read More