مواجهه با چالش تغییرات مخرب

در اولین اِسپات، مقاله‌ی Meeting the Challenge of Disruptive Change یا مواجهه با چالش تغییرات مخرب را برای شما تعریف میکنیم. این مقاله نوشته‌ی Clayton Christensen و Michael Overdorf است و...

Read More

با چه اپلیکیشنی گوش کنم؟

RSSCastBoxGoogle PodcastsApple PodcastsCastroPocketCastsOvercastSpotifyAmazon Music